Cerca

U canton da Giacuma. Poesia in dialetto bardigiano di Valentina Selene Medici

U CANTON DA GIACUMA

L’era versu seira e doppu tantu girà

me son setà in simma a ina banchenna per ripusà.

Gh’era du vecetti che i parlavena du tempu.

Duman piova de sicuru

in tu canton da Giacuma gh’è propriu scuru.

Du canton da Giacuma n’èva miga mai sentì parlà

e curiusa ina spiegasion ò dumandà.

L’è in modu de dì, che chei, a a gh’à a gente

che u se tramanda da generazion.

Quandu versu a Francia alla seira gh’è scuru

u giurnu doppu piova de sicuru.

Ma i ne m’àn miga savì dì chi l’era a Giacuma

e a mei m’è restà ina grande curiusità.

Pudiva lavurà de fantasia

Ma a ne sarisse miga sta a verità.

A sarà sta ina fata o ina stria?

Ina donna brava o cattiva?

Ve cunfessu che u prublema u m’è restà.

Allura son adré a spettà che qualchedon

Me daga ina spiegazion. Ma intantu adessu

quande u su l’è adré a tramontà

versu u canton da Giacuma me ve da vardà.

VALENTINA SELENE MEDICI

Lascia un commento

Il Vostro indirizzo email non verrà reso pubblico

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*