Cerca

Poesie in dialetto bardigiano di Valentina Selene Medici 1^P.

FANTASMA IN INTERNET
Son anà a fa in giru a Bardi e in tu castellu
ò incontrà u fantasma de Moruellu.
U m’à dittu che da so Soleste
u ne po’ miga fa sensa ma dopu tantu tempu
u cumencia a mettesela in pasiensa.
Dopu tuttu u castellu l’è ina meraviglia
e con i bardesan u se senta in famiglia.
U panurama l’è da futugrafà
e in autunnu, in invernu, in primaveira e in istà
de culuri ghe n’è in quantità.
Chei a tecnologia l’è avanzà
e lu a navigà in internet l’à imparà.
Cusèi ina bella fantasma l’à cugnisì
e con a web cam i sen visti e sentì.
Quande se summa salutà
de dive ina cosa u m’à pregà.
Certu ogni don resterà in tu so postu
ma se qualche notte
nu vedì miga girà in tu castellu
ne sti miga subitu pensà
che l’è anà dalla fantasma a fa u munellu.
EL GALENNE
Gh’è in’aria strana
stamatenna in tu pulà
perché el galenne
j an decisu de sciuperà.
J en stuffe de sentì dì
“Te gh’è in servellu
cumme ina galenna”
Propriu lu che i se dan da fa
fin dalla matenna?
Cumme a faresse a padronna
a preparà el turte
el taijadelle e j anulén
per Pasqua, Natale
e anca per San Martén?
E pò cumme mai, vunna de lu
ogni tantu a sparissa
sensa esse malà
ma zvelta e frissa?
Ma a padronna
che l’à capì a situasiòn
a ghe dumanda perdòn
e dattu che a gh’à u co bon
a ghe prepara in bel pastòn…
E di che i mangena
che i fan u brodu bon.
A MESTRA
S’ereno femmene e masci mesturà
ma in classe,ina musca, ne se sentiva miga vurà.
Se scutava con grande attension
e el man “in seconda” l’era a pusision.
A mestra, l’era a Bianca Morisi
abbastansa severa e miga troppi surisi.
A tutti a scrive, a lese e a contà
con grande pasiensa, l’à insignà.
Favenu i ponten, el righe dritte, ublique e cucì
e a disiva, che j erena i suldà che j anavena a durmì
In simma ala cattedra gh’ era ina scatula, ben sigilà
e a vardaghe drentu, gnisson s’era mai asardà.
A disiva che gh’ era ina cua e du uricce longhe e chi fava rabì
con culla roba, in giru per tutta a scora u s’arisse finì.
In messu a cui banchi, del belle amicisie j en nasì
e doppu tanti anni ne jen miga finì.
Adessu che ai veci ricordi me piasa turnà
ve giuru che ina curiusità a me restà
a storia da scatula, a sarà sta veira o inventà?

Lascia un commento

Il Vostro indirizzo email non verrà reso pubblico

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*